среда, 25 марта 2020 г.


ВЕБ-САЙТИ  БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

https://www.golovbukh.ua/  - Головбух@. 24 golovbukh

https://buhgalteria-plus.com/ - БухгалтеріяПлюс @BuhgalteriaPlus

https://vobu.ua/ - Все про бухгалтерський облік/ @ vobu.ua

https://www.dtkt.ua/ -  Дебет-Кредит@dtkt.u
a

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ТА ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”     http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14


3. Журнал Все про Бухгалтерський облік      http://www.vobu.com.ua/


5. Електронний сервіс "ДЕБЕТ КРЕДИТ" http://dtkt.com.ua/